Pyro

Pyro rendszer Roncsállomás. A Kráter kartell megalapítója és teljhatalmú vezére, Dermesztő Dewi két páncélos testőrrel és alvezérével törte át magát Roncsbázis zsúfolt folyosóin. Nem volt jó kedve, utálta a tömeget és utált késni. Ez a találkozó ráadásul fontos volt. Ha

Bővebben

A Csillagok Mélyén

A Stan­ton rend­szer leg­bel­ső óri­ás­boly­gó­ja si­va­ta­gos volt a ter­ra­for­má­lás előtt. Év­mil­li­ár­do­kon át csak ho­mok­vi­ha­rok for­mál­ták a rozs­da­vö­rös szik­lá­kat. Nem váj­tak med­ret ma­guk­nak fo­lyók, és nem szán­tot­ták fel a vi­dé­ket gleccse­rek. A Bi­ro­dal­mi Ter­ra­for­má­ló Mű­vek űr­ha­jói száz­há­rom üs­tö­kös pá­lyá­ját vál­toz­tat­ták meg,

Bővebben