Írói kézikönyv 1. rész.

Hello és üdv az első Írói kézikönyv kiadvány olvasóinak. Ezt az útmutatót egy egyre növekvő sorozat első részének szánjuk a célból, hogy inspiráljuk a leendő írókat olyan történetek alkotására amik illeszkednek a Star Citizen történetének fejlesztésébe.

Mielőtt nekikezdenénk, néhány kikötés:

a.   A Star Citizen jelenleg is fejlesztés alatt áll.  A kitalált univerzumot még a kickstarter kampány előtt megalkottuk. Most, mikor a játék elkészítése már folyamatban van fenntartjuk a jogot hogy változtassunk ezen az univerzumon azért hogy illeszkedjen a játékmenethez. Bár most már kétlem hogy bármely ezen változtatás egetrengető lenne (például valószínű nem fogunk sárkányokat tenni az űrbe), csak emlékeztetni szeretnénk mindenkit hogy ez még mindig egy “a munka folyamatban ” dolog.

b.  Nem lövünk le poént. A legtöbb esetben az ilyen írói kézikönyveket a mítosz majdnem pontos elméleti másának szánjuk, és nem drámai vagy szórakoztatási célra. Ily módon meg tudjuk mutatni  az íróknak mi működteti a világot ezáltal segítünk nekik elképzelni azt a  történetet ami megfelel a Star Citizen  szabályainak és illeszkedik az SC univerzum világához. Ahogy már említettük az ‘A’ pontban, a játék univerzuma még mindig aktív fejlesztés alatt áll,szóval döntéseket jelen pillanatban is hozunk. Viszont amit még szeretnénk az az hogy te és a rajongók  tapasztalatot szerezzetek azzal hogy érdekes információhoz juttok. Szóval ez a dokumentum nőni és változni fog keveredve új ismeretekkel, amik majd a fejlesztési folyamat alatt fognak ismerté válni.

c. Játék közben nem használható. Ez szigorúan egy a játékhoz kapcsolódó történet magyarázata. Bár míg elkerülhetetlenül lesz olyan nézőpont ami hatással lesz a játék készítésére, ezzel nem fogunk rávilágítani semmire ami esetleg megmondaná hogy hogyan játszd a játékot.

És végül álljon itt ennek a kiadványnak a felépítése:

  • Először Errataval fogunk kezdeni, számba véve már régóta meglévő kérdéseket, amiket nem érintettünk a múlt heti bejegyzésben.
  • Másodszor, a világegyetem szemszögéből fogunk vizsgálódni (Amik konkrét hozzászólásokra/kérdésekre fognak válaszolni)
  • És végül, számba veszünk néhány konkrét rajongói kérdést, amik nem feltétlenül illeszkednek a témához.

Kezdjünk is talán neki témához abból a nézőpontból ami Star Citizen történetének legnagyobb részét teszi ki: Mi magunk.

Az UEE (Egyesült Földi Birodalom)

 

Az elkövetkezendő 900 év rögös út volt az emberiség számára. Technikai vívmányok, könyörtelen terjeszkedés, mindez egy zsarnok árnyékában.

Álljon itt egy link az Idő kapszula nevű sorozathoz, mely mint egy idővonal megpróbálja számba venni az egyes eseményeket 2013-tól egészen 2942-ig.

Az idővonal célja

Az eredeti szándék az volt hogy lemodellezzük az emberiség jövőbeli társadalmát párhuzamba állítva a Római Birodalmat, különösen azt a kort, amikor annak napjai meg voltak számlálva elsősorban az egyre fogyó erőforrások miatt.

Az is különösen fontos volt hogy elkerüljük az erkölcsi tisztaságnak még csak a látszatát is. Mi nem egy Star Wars-ra hasonlító birodalmat szerettünk volna építeni, és azt sem szerettük volna  hogy olyan civilizációt építsünk amely bukásának mindenki örülne.

A kormányzat felépítése

Egy gyors kép a kormány felépítéséről:

UEEfelepitesev2

Az uralkodót az első titkár és a legfőbb ügyvivő képviseli, az uralkodó csak amolyan névleges vezető, melyet 10 évre választanak meg.

Az Ügyvivőség

 

A legfőbb szóvivő és az alatta lévő hivatalok rendelkeznek a jog és a törvény betartatásáról a birodalomban.

2523-ban alakult, mikor az Egyesült Földi Nemzetek átalakult Egyesült Földi Bolygók (UPE) szövetségévé. A ügyvivőséget úgy alkották meg hogy képes legyen rendszerek közötti rendőri tevékenység elvégzésére, a Legfőbb Ügyvivő keze alatt.  A fasiszta Messer kor idején, a szóvivőség egy sötétebb célt is szolgált az uralkodó titkos rendőrségeként, valamint hírszerzési, és kémkedési feladatokat is ellátott. Továbbra is ismeretlen  hogy a tevékenysége pontosan mire is terjedt ki,  de abban az időben állítólag magába foglalta likvidálandó személyek elleni titkos akciókat,  a rendszer számára megbízhatatlan egyének letartóztatását, kínzását, valamint a propaganda terjesztését.

Mikor az uralkodó elbukott, a hivatal működését visszaállították az eredeti céljának megfelelően. Míg a legtöbb planétától elvárták hogy saját rendfenntartással rendelkezzen, a ügyvivőség kezelte az  bolygókon és rendszereken átnyúló bűnözést,  szökevények üldözését, és a határokon átnyúló esetleges kimenekítést (Banu és Xi’an területere kiterjedő üldözés esetén) is. A hivatal ügynökeitől általában tartottak az alvilágban, mivel jól képzettek az üldözés, letartóztatási technikák terén, valamint ász pilóták, és remek nyomozók. A legtöbb ügynök egyedül dolgozik, de csapatokat is kirendelhetnek belőlük a rendszer számára fontos személyek, vagy esetleges belső ellentét esetén.  Az ügyvivőség emberei amiatt igazán veszélyesek amit képviselnek. Egy bűnöző megölhet egy rendfenntartót, talán egy ügynököt is megfelelő körülmények között… De ezzel csak azt érik el hogy újabb és újabb ügynökök fogják kísérteni amíg el nem kapják.

Míg az ügyvivőség foglalkozik szökevényekkel is, az ilyen eseteket előszeretettel szervezi ki a fejvadász céhnek.

A hadsereg

 

Tulajdonképpen az uralkodó a mai napig a legfőbb tábornok szerepét is betölti. A hadsereg három részre oszlik: Katonaság, Hajózás, valamint Tengerészgyalogság.

Katonaság

Ha a hajóhad egy őrangyal, a tengerészgyalogság az igazság kardja, akkor katonaság az a habarcs ami a civilizációt egyben tartja. Egy magasan gépesített földi erő, ami  felelős a földi hadműveletek végrehajtásáért, valamint szemmel tartja a fejlődésnek indult primitív fajokat is. Míg a hajóhad létszámban felülmúlja, a UEE katonasága a hadsereg legrégebbi ága, alapítására 2380-ban került sor az Egyesült Földi Nemzetek létrejöttének részeként.

A katonaság elsődleges célja hogy “harcoljon és nyerje meg a Birodalom csatáit, dominálva a földön a hadműveleti skála teljes felvonultatásával, harcedzett vezetők támogatásával”

A társadalmat teljesen lenyűgözték a fenséges hordozók, az elmúlt évszázadok ász pilótái,  így az első Tevarini háború alatt a UEE katonasága elérte hogy része legyen az emberek öntudatának. A háború amelyben több csata zajlott le romos tájakon, mint történt az, az űrben. Konkrétabban, az Idris IV csatája fordulópontnak bizonyult mind stratégiailag, mind a katonaság megitélését tekintve, köszönhetően egy fiatal tiszt Ivar Messer brilliáns taktikájának.

Tengerészgyalogság

Az elsőként csatába indulók, a roham csapat. Az a sikoly, amit a kapszulák ledobásakor hallani a légkörből teljesen egyedi, és rémisztő is egyben. Nincs az a veszélyzóna ami egy csatában edzett tengerészgyalogost elriasztana.

A tengerészgyalogság eredetileg a katonaság parancsnoksága alatt működött. Hivatalosan egészen az első Tevarini háború befejezéséig nem szakadt ki belőle, amikor is a UPE szükségét érezte hogy létrejöjjön egy stabil különleges erők,  amely a hadsereg és a Hajóhad által is egyaránt bevethető.  Az szervezet elsődleges feladata a bolygók inváziója volt. A tengerészgyalogos egységek kifejezetten a hadviselés elit fegyverei voltak semmi több. Nem foglalkoznak diplomaták szállításával, vagy kísérettel, ők csak kisöprik a szemetet. Mikor az uralkodónak éppen nincs rá szüksége, a tengerészgyalogosok visszavonulnak a Corin bolygón (Kilian rendszer) lévő bázisukra hogy gyakorlatozzanak míg az uralkodó ismét szolgálatba hívja őket.

A tengerészgyalogos jelöltek alapvetően a katonaság és a hajózás tagjai közül kerülnek ki. A sorozás feltételei ismeretlenek, de beszélik azt hogy ez szándékos hogy bebetonozzák a tényt, miszerint te nem tengerészgyalogosnak jelentkezel.

A hajózás

A UEE hadseregének, a köz számára is látható legnagyobb ága. A hajózás felelős a hadi szállítmányozásért, a határok felügyeletéért, valamint hadmozdulatok kivitelezésért birodalom szerte. A hajózás szolgálatában álló katonák majdnem minden UEE planétán állomásoznak. Az emberiség űrbe való terjeszkedésének hajnalán a hajóhad leginkább mint rendfenntartó erő szolgált, járőrözve a bolygók mentén sérült, vagy lerobbant hajók után kutatva. Felfedezvén a Banu fajt a kormány rájött hogy a hajózásnak hadi célokra is alkalmasnak kell lennie. A flotta aztán egyre csak duzzadt, a legnyilvánvalóbban megtestesítve az emberiség erejét.

Bátor pilótákról szóló soha véget nem érő történet és videó folyamoktól tüzelve, a haditengerészet kötelékében szolgálni kívánó egyének kezdték ellepni a toborzó irodákat hogy felvételt nyerjenek. Még mielőtt az első tevarini háború haditervei elkészültek volna, a hajózás katonai állománya alig érte el a szükségest. A Messer korszak alatt viszont a hajózás a UEE haderejének többi részével egyetemben exponenciálisan nőni kezdett, ezzel segítve az uralkodó őrölt terveit hogy planéták és rendszerek ellen forduljon.

Strukturálisan, a UEE hajóhadát a repülőszázadok alkotják, ami magába foglalja a hordozót és a változó számú támogató hajókat is. Az Admirális felel a hordozó irányításáért, valamint a repülőszázadok a parancsnokuk irányítása alatt állnak és hajtják végre a  szükséges feladatokat.

A közlegények egy hatalmas hajógyár árnyékában gyakorlatoznak az akadémián és a táborokban ami a McArthuron található a Kilian rendszerben.

A UEE törvényhozása

Röviden, az első titkár/szenátus felel a közlétesítményekért. Ők az a szárnya a kormányzatnak amely otthont ad az összes hivatalnak, bizottságnak stb.

A szenátus (hogy is működik)

A szenátust szenátorok alkotják. Köszönjük, ezt megfejtettük, lépjünk is tovább…

Szóval rengeteg rendszer áll a UEE irányítása alatt. Minden egyes rendszer maroknyi bolygóból áll, melyek egy része az emberi népesség számára terraformálva lett, néhányuk viszont csak nyersanyag lelőhely, és van olyan is ami csak egy rakás kőhalom.

Mikor egy bolygó elér egy bizonyos népesség számot vagy a befolyása oly mértékben megnövekszik, (például mert az egy értékes nyersanyag lelőhely), a kormánynál kérvényezheti a bolygó státuszának megváltoztatását. Amint ez a kérvény elfogadásra kerül a kormányon belül, a bolygó onnantól képviselőt küldhet a szenátusba hogy érdekeiket képviselje. Ezen szenátorok 5 évig szolgálnak, és több ciklusra is kaphatnak mandátumot. Csak a legnagyobb, és legbefolyásosabb bolygók rendelkezhetnek több szenátorral a szenátuson belül (A Föld rendelkezik a legtöbbel, szám szerint öttel).

Diplomácia

 

Álljon itt egy lista az elérhető civilizációkról és azok diplomáciai kapcsolatáról a UEE-vel, valamint azok, és a UEE között egy esetlegesen létező megegyezés mibenlétéről.

Banu Protektorátus: Az emberiség első kapcsolata más fajokkal. A Banu alapjában véve egy szervezetlen faj. Mindegy egyes bolygójuk független, saját kormánnyal rendelkezik, ami kicsit megnehezíti a velük való kapcsolattartást. Másrészről valószínű hogy pont emiatt nem került sor arra, hogy az egész Banu faj az emberiség ellen forduljon a Messer korszak alatt. Néha akadnak határ menti viták, főként mivel a bűnözők előszeretettel menekülnek a Banu határ felé, Ők viszont nem kutatnak utánuk, még csak meg sem próbálják elfogni őket hogy aztán kiadják a hazájának.

A Banu elsődleges üzleti érdekeltsége a kereskedelem.  A kereskedelem szinte átitatja az egész társadalmat. Mindennek van ára, és minden megvehető.

Xi’An Birodalom: Régebben ellenséges volt a viszony velük, de mostanra már inkább baráti. A UEE rengeteg erőfeszítést tett annak érdekében hogy a Xi’An fajjal újra felvegye a kapcsolatot a Messer kor bukása után (Kicsit olyan volt ez mint az USA kapcsolata a Szovjetekkel a hidegháború alatt, ők számítottak a mumusnak). Mostanra viszont a kereskedelem virágzik a határ mentén. A régi sérelmek ennek ellenére nehezen gyógyulnak, ezt bizonyítja hogy bár a UEE diplomáciai kapcsolata a Xi’An-nal elsődlegesen baráti, a Xi’An hadsereg hatalmas, jól felfegyverzett, a civilizációjuk rendkívül szervezett ,és hosszú múltra visszatekintő. Ez okot ad arra hogy erős legyen a védelmünk.

Vanduul: Őket inkább ne firtassuk. Az emberiség kapcsolatának egésze a Vanduul fajjal vérrel átitatott. Soha semmilyen módon még csak meg sem próbálták felvenni a kapcsolatot a UEE-vel. A Vanduul alapjában véve egy nomád faj, melynek területei egymással is harcolnak, így még egy egységes irányítás sincs amivel békéről vagy háborúról lehetne tárgyalni.

Időnként egy megbízott szenátor kisérletet tesz hogy “elérje” a Vanduulokat. Ha szerencséjük van akkor ez sohasem történik meg.

A legtöbb politikus a Vanduul fajt csak mint “a természet erőszakos megnyilvánulásaként” jellemzi.  Olyan dolgokkal egy lapon mint a halál vagy az adók. A világ rusnya valójában.

Kr’Thak: Az ő létezésükről az emberiség csak nemrég szerzett tudomást, mivel legközelebbi Kr’Thak által ellenőrzött bolygó a Xi’An birodalom túlsó végében található. Nagyon keveset tudunk róluk, valamint a Xi’An sem lelkesedik azért hogy megossza azt amit tud, mivel a két civilizáció közt máig rengeteg ellentét feszül, betudható mindez egy több évszázados háborúnak, az úgynevezett szellemháborúnak.

A kormány hivatalosan ezidáig  nem vette fel a kapcsolatot a Kr’Thak-kal, mivel tartanak attól hogy az esetleg befolyásolhatja a Xi’An és a UEE kapcsolatát. Létezik szóbeszéd, miszerint vannak tervek arra vonatkozóan hogy a UEE esetleg titkos módon lépjen velük kapcsolatba, de eddig még nem történtek kísérletek mivel a Xi’An  könyörtelen hatékonysággal őrzi a Kr’Thak határokat.

 A kormány mint karakter

Jelenleg azon gondolkodunk hogy a jelenlegi UEE adminisztráció hogyan reagálna egy adott problémára. Úgy gondoljuk jobb ha úgy tekintünk rá mint egy egyszerű entitásra, és mint politikai spektrumra bürokráciával és kis autokráciával nyakon öntve.

Régen a UPE (United Planets of Earth) idején a rendszert átitatta a bürokrácia, így a köz undorából és a politika tehetetlenségéből előnyt kovácsolva érte el Ivar Messer hogy megszilárduljon a hatalma. A Messer korszak alatt a UEE két véglet között táncolt, így megágyazva a sztereotípiáknak miszerint a birodalom fasiszta kormánya  mindent magáévá tesz amivel növelheti területét, erejét vagy hatalmát.

Amikor aztán Messer rendszere megdőlt, a UEE  visszatáncolt oda ahol minden elkezdődött, és ezután már az arany középutat igyekezte járni.  A kormány ezután megrögzötten próbálta jóvátenni azt a sok szörnyűséget amit elkövetett az évszázadok alatt. A birodalom kormánya mostanra egy mindenből álló keverék. Van itt jó ember aki jó dolgokat csinál, rossz ember aki rosszakat, és a kettő között lévő végtelen kombinációk. Vannak itt csípős nyelvű politikusok, idealisták, olyanok akik megkenik a megfelelő embert, és természetesen akadnak céljukat kereszteslovagként maguk előtt látok is.

Szóval, egy egyszerű szóhasználattal élve, a UEE motivációja az, hogy a hibákat helyre kell hozni. Viselkedésének legnagyobb része (Az Arktól a Syntworldig) ennek a motivációnak a megnyilvánulása. Próbálja magát (egyesek szerint talán túl keményen) haladónak beállítani, a gonoszság látszatának teljes elkerülésével. ‘Na de most komolyan, mi tényleg nagyon sajnáljuk, most már jobbak vagyunk, bízzon bennünk’.  A tréfát félretéve a UEE kicsit talán álszent is azzal hogy ilyen érzelmes hangot üt meg,  mintha kissé átesne vele a ló túloldalára.

A pénzügyi megszorítások miatt kormányzati és a hadsereg köreiben a “csinálj többet kevesebből” nemhivatalos jelszó kezdett terjedni, ami remekül megágyazott a korrupciónak.

Nagyon fontos viszont azt megismételnünk hogy a kormány rendkívül sokszínű. Ez nem egy fekete-fehér kormány (pl Birodalom=gonosz, Lázadók=jó). A Star Citizen univerzumban az emberi természet skálájának minden szintje megtalálható, szóval a karaktered meg fogja találni a helyét, bármilyet is kreálj.

Kérdések

Exponent, Travists, Handsomerandy, és mások kérdezték.

Kérdés: A bevezető sztorik (Mint Cal Manson, Kid Crimson, Tonya Oriel és a többi jövőben érkező) létező események (Eventek) lesznek a PU-ban, vagy csak papíron fognak létezni? Szerezhetek egy Janust?

Válasz: Ezek a történetek kitalált sztorik egy létező emberről. Igen, megpróbálhatod levadászni Kid Crimsont, vagy talán lehetséges együtt szolgálni Cal Masonnal. A sztorinak mekkora része valóságos? Ez csakis tőled függ hogy megtudod e. Létezik a Janusról másolat? A biztonsági másolatot ellopták a Nebula Bankból, ami a Beacon II-vel együtt megsemmisült. Ami a Tonya által előkerített másolatot illeti, ha előkeríted Tonyát megkérdezheted tőle.

Kinshadow és Gater kérdezte:

Kérdés: Már sokszor körüljárták már, de mégis meddig fog tartani hogy egy rendszer egyik végéből a másikba jussunk?

Válasz: Ez egy játék-motor specifikus kérdés amire sajnos nem tudjuk a választ. Ez akkor lesz eldöntve amikor a rendszerek már készen állnak a tesztelésre hogy megtaláljuk az egyensúlyt távolság-lépték, és a játékosok igénye között.

 

A következő héten:

Folytatjuk az emberiség által tapasztaltakkal, különös tekintettel a UEE kormánya szembeállítva a helyi kormányokkal, valamint az ember, polgár az egyszerű köznéppel. Bátran kérdezzetek ezzel kapcsolatban bármit a fórum topicban és jövő héten az Errata részben sort kerítünk rájuk.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.