Írói kézikönyv 2. rész

Hello ismét, és üdv újra itt az Írói kézikönyv újabb része olvasóinak. Mi mind nagyon izgatottak vagyunk a rengeteg visszajelzéssel kapcsolatban amit a múlt heti első rész kapcsán küldtetek. Egy apró változtatás az eheti rész kapcsán – Igen tudom arról volt szó hogy a helyi kormányokról és az állampolgárságról fogunk beszélni, de ahogy kiraktam ezt a két témát, az állampolgárság kapcsán csak úgy özönleni kezdtek a vélemények.

Legvégül úgy döntöttem hogy kicsit visszatartom a helyi kormány témáját a jövő hétig, hogy ne kelljen mindegyikkel egyszerre foglalkozni. Új olvasók, légyszíves nézzétek át az előző írói kézikönyvben található kikötések részt, melyet talán így lehetne összegezni: az itt található információ szigorúan azért van hogy a rajongóknak segítsünk előállni a saját történeteikkel. A témáknak megfelelő részek egyike sincs kőbe vésve, és messze vannak még a kész állapottól.  Az univerzum tervezése még mindig folyamatban van, úgymint részletek megtervezése, információ gyűjtés, ezzel mind készülünk a következő verziók kiadására.

Eredeti cikk az RSI oldalán.

ERRATA

Az errata nyitó részében számba veszünk néhány rajongói kérdést hogy még tisztábban lássunk, vagy további információt nyújtsunk a múlt hét témájának bármelyikével kapcsolatban. Az előző részben az ember által tapasztaltakkal kezdtük, konkértan megnéztük a UEE-t és annak felépítését.

Idővonal

Ahogy kértétek készítettünk egy idővonalat, mely az időkapszulában ecsetelt történéseket jeleníti meg. Ez az idővonal ennek a kiadásnak a végén található majd meg.

A hadsereg rangjai

Az egyszerűség kedvéért a rangokat az Egyesül Államok hadseregéről mintáztuk:

Tisztek a hajózáson belül (UEEN)

alhadnagy
hadnagy
alparancsnok
parancsnok
kapitány
ellentengernagy
altengernagy
admirális

A rangokkal kapcsolatban megjegyzés: pilóták alhadnagy vagy magasabb ranggal rendelkeznek. Az alhadnagy, kapitány, és az e közöttiek a leggyakoribban előforduló rangok a vadász pilóták között. A hordozók az admirális parancsnoksága alatt állnak. Minden század egy hordozóból, az azt védő és támogató hajókból áll. Némely hordozó rendelkezik olyan személlyel is a fedélzeten, aki képes földi támadást megtervezésére.

A katonaság és a Tengerészgyalogság esetében a rangokról most nem esik szó, mivel leginkább az egyjátékos részre koncentrálunk jelen pillanatban, valamint a kreált karakterek a hajózás állományába fognak majd tartozni. Ha esetleg mégis szeretnél a kitalált történetedhez a katonaság vagy a tengerészgyalogság soraiban szolgáló karaktert készíteni, úgy javasoljuk hogy ragaszkodj az Egyesült Államok jelenlegi rang rendszeréhez.

UEE szenátus/politikai struktúra:

 Van néhány frissítés a politikai felépítést illetően. Kemény bírálatok érkeztek a “közember” szóhasználattal kapcsolatban, mi ez elfogadtuk, és kitaláltunk egy alternatívát. Álljon itt a frissített felépítés képe:

Image1

Az állam feje, és az ő felelőssége:

Nem igazán került még részletezésre az, hogy egy politikai szereplőnek milyen napi teendői, és felelősségi köre van, így álljon itt egy ú.n. vázlat míg a további részleteket ki nem találjuk.

Uralkodó: Eredetileg diktátor, a Messer kor után a UEE újraalkotta az uralkodó szerepét hogy inkább mint elnök (demokratikusan megválasztot, fix időszakra, nem őrült stb) létezzen a köz szemében. Hogy Ivar Messert idézzük “minden hajónak kell egy kapitány” Ez a pozíció azért van hogy végső döntés szülessen. A beterjesztések, és a törvényhozás a szenátusban kezdenek formát ölteni, majd átkerül  az Első Titkár asztalára, legvégül az Uralkodó által kerül elfogadásra, vagy elutasításra.

Első Titkár: Ő az egyik legfőbb vezetője mindazon strukturális dolognak ami a UEE határain belül található — kommunikáció, szállítás, csatorna, energia, mezőgazdaság, törvényhozás stb. Mindegy egyes ügy ami az közlétesítmény hálózatot érinti, és a kongresszus tárgyalja és önti formába végül az Első Titkár asztalára kerül mielőtt az uralkodóhoz  továbbítják.

Legfőbb Ügyvivő: Tulajdonképpen a meghatalmazott generális. Ez a minisztérium kezeli a törvényt, annak betartását, valamint gondoskodik arról hogy a UEE rendszerek a mindenkori birodalmi törvényeknek megfelelően működjenek.

Szenátorok: Az egyes bolygók állampolgárai által kerülnek megválasztásra, és a földön dolgoznak a szenátuson kívül. (Bár néha visszatérnek a bolygójukra hogy a “választókörzetükkel” foglalkozzanak, különösen választás előtti időszakban gyakori). A szenátorok közvetlenül nem vesznek részt a helyi törvényhozásban, vagy a helyi tisztviselők kinevezésében,  bár a hatalmuk és a befolyásuk nagyon erős.

POLITIKAI PÁRTOK

A UEE hatalmas mérete miatt tucatnyi, mi több száz politikai párt létezik, de leginkább csak három van, ami dominálja a politikai térképet.

Universal- szervezet alapú ideológia. A kormány és a rendszerek vezetik majd az embereket. Néhányan az előkelők pártjának, vagyon alapú idológiának  hiszik.

Centralisták – Tradícionális, mégis valamilyen módon a szabad akarat tanában hívő politikai ideológia. Az elképzeléseik többnyire arról szólnak hogy fenntartsuk a régi rendszert, és az emberiség értékei álltal tűnjünk ki a többiek közül.  Merítsünk erőt a múltból, legyünk büszkék arra ahonnan jöttünk stb stb. Szükségtelen megemlíteni hogy Ők támogatják leginkább hogy a Föld maradjon a központi bolygó.

Az átmenet pártja – A régi “Emberek Pártja” utódja, mely azon az ideológián alapul hogy az emberisegnek a jövőbe kell néznie. Minden amit mondanak a “jövőről” szól. Nyilvánvalóan Ők is a Földet tartják a UEE központjának.

A HADSEREG LEGFŐBB VEZETÉSE

Mikor Messer megszilárdította hatalmát, és az “Első Polgárból Uralkodóvá lett, átvette a legfőbb generális jogköreit (annak érdekében hogy megelőzze azt hogy egy frakció vagy kormány felhasználhassa a hadsereget ellene). Mindazonáltal megalakították a hadsereg legfőbb vezetését, egy bizottságot a hadsereg minden ágának képviselőivel feltöltve hogy érvényt szerezzenek az uralkodó parancsainak.

Úgy gondoljatok erre a mint közös vezetőkre, egy egyesített magas rangú tisztekből álló csoport, mely szervez és dönt minden egyes hadsereggel kapcsolatos dologban, majd tájékoztatja az uralkodót.

CIVILEK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK

Az általános köznép, ahogy ismeretes a civilek. Ők a dolog sava-borsa, a munkát végzők, akikből végül is áll az egész dolog. Mindenki civilként születik, viszont csak az aszerint gondolkodókból válik polgár, bár a civilek is szintúgy regisztrálva vannak a UEE rendszerében. Mikor aztán elérik a 17 földi éves kort  onnantól kezdve fizethetnek adót, birtokolhatnak ingatlant,  szavazhatnak a helyi választásokon és törvényhozáson belül ha tagjai a helyi rendszernek. A polgárok a társadalom választott tagjai. Ez egy olyan státusz amit ki kell érdemelni. Röviden, aktív elkötelezettséget kell mutatnod a UEE érdekeinek előre mozdításában, ami megnyilvánulhat egy kiváló katonai szolgálat teljesítésében, társadalmi tevékenység végzésében, vagy esetleg lehet jelentkezésen keresztül is polgár valaki (bár ez a legvalószínűtlenebb módja az azzá válásnak). Nem könnyű valakinek birodalmi polgárrá válnia. Nem is szeretnének mindenkiből polgárt csinálni mivel a gyűlölet ereje gyengíti a hatalmat.

Ami a polgárok jogait illeti, itt egy lista ami összefoglalja hogy jelenleg min dolgozunk:

  • Birtokolhat rendszereken átnyúló cégeket
  • Felkeresheti a minisztériumokat (helyi vagy UEE szinten)
  • Szavazhat UEE dolgokban (szenátorok, referendumok, stb) és a helyi választás/törvényhozást illetően
  • Dolgozhat a kormányzaton belül
  • Könnyebb kereskedelmi engedélyt szereznie hogy Xi’An-nal vagy Banuval kereskedhessen
  • A helyi rendfenntartás nagyobb eséllyel engedi megúszni a kisebb bűnöket (nem hivatalos info)
  • Kicsivel kevesebb adót fizetnek

Elitélt bűnözők és beolvasztot kúltúrákat maguknak vallók (mint amilyen pl a Tevarin) soha nem lehetnek állampolgárok, valamint az olyan tevékenység hosszú sora esetén ami a UEE céljaival ellentétes, az állampolgárság megvonását eredményezheti.

ÉLET ÁLLAMPOLGÁRSÁG NÉLKÜL

Sokaknak úgy hangozhat ez az egész mintha az állampolgárság megszerzése lenne az egyetlen esélye az embernek arra hogy jó élete legyen. Végső soron ez leginkább attól függ hogy mi a fontossági sorrend. Vannak olyan dolgok amik véghezviteléhez elengedhetetlen az állampolgárság megléte (lásd a listát feljebb). Viszont ha szeretsz a peremen élni, megélhetésed csempészésből vagy mélyűr kutatásból fedezni, akkor az az állampolgárság nem is jelenthet olyan nagy gondot.

ÍRÓKNAK

Ez egy hatalmas téma, és folyamatos eszmecsere tárgyát képezi azzal kapcsolatban, hogy mégis hogyan lesz ez átültetve a játékmenetbe. Ez a bejegyzés még a felszínét is alig-alig karcolja annak a rengeteg lehetőségnek amit polgárként fel tudsz majd magadnak fedezni. Ahogy már említettük az előző posztban, mi inkább “szürke” univerzumot szándékozunk építeni, mint fekete-fehéret. Egy erkölcsileg komplexet, nem korlátlant. Mindezek után álljon itt egy durva vázlat segítségül, hogy keretek közé tudd foglalni a saját történetedet.

Nem zajlik osztályharc.. még. Igaz hogy a civilek a UEE-n belüli legalacsonyabb osztály, de ez akkor sem egy középkor. A civilek nem rabszolgák, vagy olyan emberek akiken uralkodnak. Nem söpredékként bánnak velük, és az erős nem köpi le őket. Éreznek e úgy a civilek hogy kidolgozzák a lelküket míg az állampolgárok luxusban dúskálnak? Persze. Megfordítva, éreznek e az állampolgárok ellenszenvet a civilek irányában? Persze, létezhetnek dagadt állampolgárok akik megvetik a mocskos munkásosztályt, viszont vannak olyanok is akik arra használják a pozíciójukat és erőforrásaikat hogy segítsenek azon.

Szóval mi is az alap felfogás a civilek/állampolgárok kapcsán? Ha az összes véleményt egy üstben egybe főzhetnénk akkor végül talán ez az megfogalmazás lenne a végeredmény: ez egy olyan dolog ami többnyire működik. Az emberek többsége szerint a rendszer mindig is ilyen volt, és egyhamar nem várható hogy megváltozzon. A kormány oldaláról nézve, billónyi ember él a UEE-n belül. Képzeljük csak el milyen nehéz is levezényelni egy választást az USA-ban a maga 120 millió választópolgárával. Ezért kellett valamilyen módon lefaragni a választópolgárok számából.

KÉRDÉSEK

Samden és Gundersum írta:

K: Az előző posztban párhuzamba állították az Ügyvivőséget a KGB/CIA-val. Ez a szervezet még mindig a UEE “jobbkeze” ami titkos akciókat hajt végre?

V: Azt hiszem az Ügyvivőség az elhárítást kezeli, míg a hadsereg működik közre a hírszerzés/kémkedés terén.

corocoro írta:

K: Nem esett még szó az igazságszolgáltatásról. Hatással volt e a technológia a bírósági ügyekre, vagy ez lényegtelen a játékmenetet/játék történetet illetően? A Kid Crimson történet úgy hangzott mintha az Ügyvivőség a megítéléseikre alapozva hatást gyakorolna a bíróságokra hogy azok bűnösnek mondjanak ki egyes személyeket, anélkül hogy az ügyet komolyabban átlátnák. Ezzel kapcsolatban, léteznek e, és ha igen milyenek a titkos ügyek, és hogyan kezeli ezeket a törvény?

V: Az Ügyvivőség az igazságszolgáltatásért is felelős. A helyes eljárás intézménye ennek ellenére létezik (amit sajnos a Messer kor alatt “elfelejtettek”). Az Ügyvivőség ügynökeinek a törvény engedi hogy bizonyos keretek között bűnözőket likvidáljanak/robbantsanak fel, ilyen körülmény például az önvédelem, vagy az ártatlanok védelme. Ennek a parancsnak a létezése nemhivatalosan régóta elfogadott volt UEE körökben. Bár sosem került megerősítésre, a pletyka szerint csak a legveszélyesebb és legádázabb gonosztevő esetében szokták használni.

Néhány komment olvasva úgy tűnik mintha az FBI-hoz hasonlítanátok az Ügyvivőséget. Ők nem foglalkoznak piti ügyekkel, csak akkor jönnek a képbe mikor nagyon veszélyes, rendszereket érintő szökött bűnözőről/gyilkosról van szó. Minden más ügyet a helyi rendfenntartó erő kezel.

KÖVETKEZŐ HÉT
Nekikezdünk körbejárni a helyi kormányok működését, és ha lesz idő kicsit beszélünk arról hogy a média és a kommunikációs rendszerek milyen hatással vannak arra a hírfolyamra amiből a UEE-n belül élők informálódnak.
Mint mindíg, kommenteljetek szabadon, és kérdezzetek a mai vagy az elmúlt epizóddal kapcsolatban. A következő részben megválaszolásra kerülnek majd.
Idővonal (Zane készítette)

2075: RSI bemutatja a quantum meghajtást. Ezzel képesek vagyunk elérni a fénysebesség század részét, így az emberiség most már viszonylag könnyen képes elérni a naprendszer távoli részeit is.

2113: Terraformálás tervei kidolgozva.

2120: Az első kísérlet a Mars terraformálására

2125: A marsi tragédia. A korai kísérlet a terraformálásra csúvos kudarcot vall. Több mint 5000 ember hal meg mikor a légkör összeomlik.

2140: Az első kereskedelmi forgalomban is elérhető csillaghajó.

2157: Mars sikeresen terraformálva. Emlékművet állítanak a tragédiában elhunytaknak.

2214: Az RSI hajtómű új verziója elérhető, mellyel már a fénysebesség tizedét is képesek vagyunk elérni. Egyre több hajó kezdi el felfedezni magának naprendszert.

2232: Az Artemis indulása. Az első próbálkozás egy emberes hajó indítására a legközelebbi csillag rendszer felé. Kapitány, a legénység, és ezernyi önkéntes telepes kerül sztáziskamrába az utazás idejére. Legvégül a hajó eltűnik.

2262: Hajók tűnnek el az űrnek egy bizonyos részén. A Bermuda háromszög után az űr azt a részét Neso háromszögnek nevezik el, és kitiltanak minden hajót annak körzetéből.

2271: Majdnem 10 év tanulmányozás után, Nick Croshaw elindul hogy kinyomozza a Bermuda háromszög szerű anomália rejtélyét, majd felfedezi az első ugrópontot, ezáltal Ő lesz az első ember aki egy másik rendszerbe utazhat, így lesz nagyapja és példaképe minden ugrópont felfedezőnek.

2380: Croshaw rendszer terraformálva. Az ugrópontok keresésének kezdete jelenti az emberiség terjeszkedését a csillagok felé. A föld politikai és társadalmi megosztottsága többé már lényegtelen. Egységesek vagyunk abból a vágyunkból eredően hogy utat törjünk a csillagok felé. Megszületik A Földi Egyesült Nemzetek, az egész emberiséget átfogó szervezet.

2438: Az első kapcsolat. Nyilvánvalóan kevésbé romantikus és filmbe illő annál amit mindenki megálmodott. Egy felfedező belebotlik egy Banu hajóba a Davien közelében. Ő pont olyan meglepődött volt mint mi. A Banu is szintúgy most kezdi csak el felfedezni magának az univerzumot. Neal Socolovich Generálisnak adatik meg a lehetőség hogy megtárgyalja a legelső intergalaktikus béke és kereskedelmi megállapodás részleteit.

2460: A terjeszkedés és terraformálás rengeteg helyet biztosított az emberiség számára. A Föld túlnépesedett, így mind többen hagyják el a bolygót hogy új otthont találjanak az univerzumban.

2516: A terrai település létrehozása több ugrópont találkozásánál.

2523: Az emberiség 70%-a él a földön kívül. Úgy érzik nekik is joguk van rendes képviseletre a UNE-n belül. A kormány ismét vált, így létrehozva a Földi Egyesült Bolygók szervezetét. Az új kormányt az Első Titkár (mely felel a hivatalok működéséért is), a Legfőbb Generális (a terjeszkedésért és a védelemért felel), és a Legfőbb Ügyvivő (a törvény betartásáért felel) vezeti.

2530: A Xi’An birodalom felfedezése. Szó szerint belebotlottunk a területükbe mikor éppen terraformálni készültünk. Volder Generális kapja meg üzenetüket, melyben leírják hogy az emberiség szerintük agresszív, majd karcsörtetés és fenyegetőzés következik mindkét oldalról. Amolyan hidegháború veszi kezdetét, alkalomadtán kisebb harcokkal, a nyílt háború kitörése nélkül.

2541: Az UPE kapcsolatot létesít a Tevarinnal. Nem olyan fejlettek technológiailag mint mi, valamint ők is csak most kezdték a terjeszkedést. Egy büszke, harcias nép, mely azt szerette volna ami a miénk volt, és lépett is. Az első tevarini háború kezdete. Messer ezredes, egy briliáns és könyörtelen stratéga kamatoztatja tehetségét az Idris IV. csatája alkalmával. Gyorsan a hadsereg büszkesége és a háború arca válik belőle.

2546: Messer most már parancsnokként az UPE elé állítja az elfogott Tevarin vezetőt. Meglovagolván a népszerűségét amit a győzelmei adtak neki kinevezik Legfőbb Generálissá. Trónt megszerezni olyan régi módias, és egy semmiből jött hatalomátvétel a Xi’An aggodalmát is csak erősítette volna, így Messer előhozakodik egy új titulus ötletével, mely a Legfelsőbb Polgár nevet kapja. Messer első (és egyben utolsó) legfelsőbb polgárként való megválasztása után nem telt el sok idő míg alapvető változásokat eszközöl a kormányban, magát Uralkodóként feltüntetve,  bevezetve a UEE-t egy új korba, az eddig példátlan terjeszkedés és kolonizálás korába.

2603-2610:
A második Tevarini háború. A peremen megbújva újranépesült, a Tevarin nép az elmúlt 50 évet arra használta hogy újra megerősödjön, és csak egy cél lebegett a szemük előtt: Visszaszerezni az otthonukat (Kaleeth új nevet kapott a háború után: Elysium IV.) Míg a céluk az emberiség kis része által támogatható, a UEE törvényei közt nem szerepel terület feladásra vonatkozó. A Tevarin amint rájött hogy nem győzhet meghozza a végső elkeseredett döntését és feláldozza a hajóit az Elysiumon. Ha nem élhetnek ott készek az otthonukért meghalni.

2638:  Assan Kieren a Terra szenátora nyilvános kritikával illeti a UEE hadsereg tekintély elvű működését, és annak a hadiipar feltétel nélküli támogatását. Újra kiáll a Terra, és annak bolygói szuverenitása mellett. XI. Messer a UEE brutálisan hatékony propaganda gépezetét felhasználva ellehetetleníti Kierent, aki nem sokkal később eltűnik. Keringenek pletykák mely szerint likvidálásra került, bár semmi sem bizonyítható.

2681: A Vanduul, a nyugati régió nomád faja elkezd sorozatosan betörni az tevarini rendszerekbe, zaklatva az ott újonnan felálló telepeket, majd gyorsan eltűnnek. Látszólag e fajnak nincs hazája, minden egyes Vanduul klán egy portyázó flotta ami nagyon megnehezíti az elkapásukat.

2715-2788: A UEE rezsim kezd kifulladni. Míg az emberi populáció valahogyan elfogadja hogy uralkodjanak felette, mégis változások kezdenek körvonalazódni a kultúrában. Az emberek elkezdik észrevenni hogy a rendszer hibás, aktivista csoportok kezdenek harcolni a politikai/ propaganda rezsim gépezete ellen.  A hadsereg működése is kezd kínossá válni. A Xi’An-nal való háború erőltetése, a Vanduul levadászása, és az ahogy biztosítják a rendet a UEE-n belül. Az uralkodó hatalma remeg.

2789: Az ellenszegülés jól látható jeleként, Terrence Akari terrai szenátor, aki nem akar háborút vívni az ajtaja előtt, felhatalmazás nélkül közvetíteni kezd a a békét illetően a fiatal Xi’An uralkodó és az emberiség között. Terra kritizálja a Földet amiért imperialista módon viselkedik, és szerinte még rövid látó is. A Xi’An erre úgy tekint mint egy lehetőségre amivel megoszthatja az Emberi Birodalmat.

2792: Mészárlás a Garon II.-n. Egy terraformáló cég egy már lakott bolygó terraformálásába kezd. Az ott lakók nem utaztak a csillagok között, az csak egy fejlődésnek indult faj volt, mely története végérvényesen kitörlődött a teremtés könyvéből. A cég vehemensen tagadja hogy a faj képes lett volna önálló gondolkodásra.  Ezután aktivisták videót tesznek közzé, mely szerint képesek voltak racionális viselkedésre, valamint felfedik a cég hátterét miszerint a terraformáló vállalkozás szorosan kötődik az uralkodó családjához. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Az emberiség fellázad, és eltaszítja magától rothadó kormányzatot. A földről érkező Erin Toi lesz az új uralkodó, aki a felvilágosodás és a józan ész korának eljövetelét hirdeti.

2795: Az egyenlő esély törvénye beiktatásra kerül, mely kijelenti hogy súlyos bűn terraformálni olyan planétát melyen aktív, fejlődő élet van.  Ezeket a bolygókat magára kell hagyni hogy az ott lévő élet esélyt kapjon.

2800: A UEE megépíti az Arkot, a tudás tárházát, mely minden faj számára elérhetővé válik. Néhányan úgy tekintenek az Arkra mint jóvátételre.

2872: Válaszul a kritikákra mely szerint az emberiséget csak az önzés és a vér érdekli, a UEE valami nagyszerűt hoz létre. A Synthworld mely az élettelen sziklából élettől duzzadó planétát varázsol. Az építkezést a Crhonos rendszerben kezdik meg. Ez tekinthető a jelen rendszer egyfajta örökségének, egy masszív vállalkozásnak mely elkészülte talán évtizedekig, de lehet hogy évszázadokig fog tartani.

2920: A Synthworld projekt nagyon lassan halad, és gazdaságilag kezdi felőrölni a UEE-t. Elérkezik az a pont mikor kezdünk tovább nyújtózni annál amíg a takarónk ér. A gazdag és a szegény közötti különbség rettentő méreteket ölt, a szegény réteg kezd egyre frusztráltabb lenni. A Vanduul támadások sokasodnak, és a UEE-t ez úgy tűnik nem is nagyon zavarja.

2942: A jelen..

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.