Javítás és karbantartás

DamageAz űr végtelenje megannyi veszélyt tartogat majd az egyszeri pilóta számára, így legyen Ő bármely rátermett is, hajóját néha még neki is szükséges lesz javítattni.Szerencsére az űrpolgárnak megannyi mód áll majd rendelkezésre hogy kijavítsa hajója sérüléseit és így újra célba vehesse az űr végtelenjét. A Star Citizen javítás rendszerét úgy tervezzük hogy együtt működjön majd a hajtóművek sérülésmodelljével, így hozva létre olyan játékmenetet ami intuitív, lefoglalja azt a játékost aki esetleg szerelési karriert álmodott magának, vagy a pilótát, aki csak némi helyi javítást szeretne elvégezni.
A játékban található javítás technológiája eszköz alapú lesz, valamint multifunkciós lézerek is lesznek, amikkel majd lehetőség lesz kivágni a rongálódott részt a hajóból, vagy összeilleszteni a vázra helyezett anyagokat, így újraépítve annak struktúráját.

Javítási posztok

RepairArmBármely hajó ami javításra alkalmas lesz, rendelkezni fog két poszttal aminek feltöltése elengedhetetlen lesz a sikeres javításhoz. Ezek a javító kar kezelő, valamint a javítási feladatok felelőse.
A javító kar kezelő lesz felelős a robot kar irányításáért ami a tényleges javítást végezni fogja. Ez felszerelve multifunkciós lézerrel valamint komponens mozgatásra alkalmas rendszerrel képes lesz bármi nemű javítás elvégzésére. A robot kar lesz az egyetlen játékos által irányított módja annak hogy a hajó struktúráját 100%-ra visszaállítsák, viszont ehhez megköveteli majd a játékostól az ügyességet, azt hogy tudja mit csinál, valamint a feladatkezelővel való jó együttműködő készség is szükséges lesz a javítás hatékony elvégzéséhez.

TerminalA javítási feladatok felelőse lesz majd az a személy, aki részletes információval látja majd el a robot kar kezelőjét kijelölve az elvégzendő feladatokat, valamint Ő lesz felelős a szükséges anyagok, alkatrészek rendelkezésre állásáért is.

Javítási feladatok felelőse

Ahhoz hogy a műhelyben a javításokat megkezdhessék, a feladat felelősnek először össze kell gyűjtenie mindazon információkat amik szükségeltetnek a művelet megkezdéséhez.

Kárfelmérés

ShipDamage_Components_OutlineA terminált használva, a javítási feladat felelős hozzáférhet majd az érintett hajó kár diagnosztikájához. Itt kerül megjelenítésre összes elem státusza, úgymint hajótest, rendszerek, fegyverek és ezek kapcsolódási pontjai. A játékos képes lesz majd váltogatni illetve szűrni a megjelenítési módokat, elkülönítve és kijelezve a szükséges elemeket.

 

ShipDamage_HeatMap_OutlineA kárt szenvedett hajótest amolyan hőtérképszerűen lesz megjelenítve: A nem sérült elemek zöld , a roncsolt elemek piros, részlegesen rongálódott elemek pedig ezek árnyalataiként lesznek majd láthatóak. A teljesen áttört burkolat széleit jól látható piros vonal fogja majd kiemelni.

 

Kiemelve az egyes hajóelemeket láthatóvá válik a sérülés, annak mértéke, valamint az anyagok melyek szükségesek lesznek a javításhoz. Mikor minden készen áll a javítás megkezdéséhez, a javítási feladatok felelőse kiválasztja a kívánt hajóelemet, így megnyitva a anyag panelt.

Anyag és keverékpanel
Material (1)
balra a keverék, jobbra az anyagpanel

A műhelyekben végzett javításokhoz szükség lesz nyersanyagra, amit bányászat, roncsfeldolgozás, vagy kereskedelem útján szerezhetünk majd meg. A javítási feladat felelős a robotkar segítségével felhasználhat különféle anyagokat, amiket a keverék panelen tud majd áttekinteni.
A javítás módjától függően különböző  fajtájú és mennyiségű nyersanyag lesz szükséges. Mikor kiválasztasz egy hajóelemet, ezek a szükségletek kis rubrikákként kerülnek kijelzésre a keverék panelen belül, amiket az anyagpanelen megjelenő készletedből tudsz majd feltölteni.
Minden elem osztályozva van aszerint hogy azt az elemet használva milyen minőségben lehet a javítást elvégezni (részletesen kitárgyalva a robotkar kezelő részben). Ahoz hogy megfelelő végeredményt kapjunk, a feladatkezelőnek egyensúlyban kell tartania a kar kezelő szükségleteit, szem előtt tartva a nyersanyagok értékét.
Mikor minden szükséges nyersanyag kiválasztásra került, a robotkar kezelő elindíthatja a javítási procedúrát.Material2_hun

Material3_v2_hu

Material4_v2_hu

Részegység újraépítése

 

AROverlay_Dirty
AR réteg emeli ki a még eltávolításra váró részeket
AROverlay_Clean
Tiszta csatlakozási pontok

Abban az esetben mikor egy hajótest darab, vagy egy komponens súlyosan rongálódott szükség lesz annak újraépítésére. Hogy ezt megtehessük a megbízott személynek először is ki kell választania a sérült hajóelemet a kárfelmérő panelból, majd hozzárendelni a szükséges anyagokat az elkészítéséhez.

 

Rebuild (1)
váz újraépítése

Amint a terv elfogadásra kerül, javítandó rész vázát a robotkar automatikusan elkezdi készíteni. A folyamat teljesen automatikus, a felhasznált tervrajzok a központi adatbázisból kerülnek lehívásra. Mikor a javítás váza elkészült, a játékos nekikezdhet azt felülettel ellátni.
Mielőtt elkezdenénk a ujjáépítést, a robotkar kezelőnek meg kell tisztítania a csatlakozási pontokat mindenféle törmeléktől. Az esetlegesen még megtalálható roncsolt részeket,
és idegen anyagokat a hologram pirosan teszi majd láthatóvá a kárfelmérő panelen a minél könnyebb eltávolíthatóság végett.

Javító kar kezelő

Amint a feladatkezelő kiválasztotta a javítandó hajó részt, és összeállította a felhasználandó anyagok listáját, a kar kezelője megkezdi a javítási folyamatot. A terminált használva a kezelő távvezérli a kar helyzetét egy kamera segítségével. A könnyebb irányíthatóság elősegítése végett a kar vége végig a célterületre mutat, míg annak többi részét egy számítógép automatikusan mozgatja. A javító lézer használata két mód között lesz váltogatható hogy kivitelezzük az egymásra épülő javítási folyamatokat, melyek a kivágás és  a foltozás.  

Kivágás

A hajótest kivágása életbevágó ahhoz hogy visszaállítsuk annak a hajónak a sértetlenségét amely mindössze felszíni sérülést szenvedett.
Kivágás módban, a javítókar nagy erejű lézerét használva a sérült felszíni részek eltávolításra kerülnek anélkül hogy kárt okoznánk a hajó szerkezetében. A kivágott részek bizonyos százaléka aztán nyersanyagként kerül újrafeldolgozásra.
A kivágás akkor is szükséges lehet mikor egy komponens vagy hajórész teljesen levált a hajóról. Ahoz hogy egy teljes komponenst javítsunk, teljesen tiszta csatlakozási pontokra van szükség, ehhez pedig az operátornak meg kell tisztítania az érintett részt mindenféle szeméttől, és roncsolt fémtől.

ShipDamage
Kivágatlan hajórész

 

ShipDamage_Trimmed
Kivágott hajórész
Foltozás

RepaircamA foltozás tulajdonképpen a hajó részegységeinek újraépítése, valamint a hajó egységének visszaállítása. Foltozás módban, a robotkar lézere “rányomtatja” az anyagot a hajóra vagy a komponens vázára. A kar lézerével célozva egy holografikus rács rajzolódik a célterületre, így téve jól láthatóvá a sérült rész éleit, és könnyebbé  az anyag vázra való nyomtatását. Ez a rács egy nagy felbontású vezető háló, mely egybeesik az ép felülettel támogatva az anyag felületre juttatását.Reconstruction_Mesh
A robotkar a felületre szórja a por állagú anyagot, míg a lézer felmelegítve azt ráolvasztja a vázra, így hozva létre az új felszínt. Míg az új felszín felépül, a holorács folyamatosan változik hogy új munkaéleket formáljon, míg a felület teljes egészének javítása be nem fejeződik.
Az új felszín szilárdsága attól függ majd hogy mennyi ideig tesszük ki a lézer anyagformáló erejének. Az új hajóborítás készítése közben a szilárdsága fokozatosan növekszik míg el nem éri a 100%-t. Ha ezt elérve a lézert továbbra is a felszínen fókuszáljuk, a szilárdság csökkenni kezd, mivel a felület túlmelegszik. Ezáltal létrejön az “érzékeny pont” időintervallum, amit az operátornak el kell érnie mielőtt továbbhalad ahhoz hogy a felület optimális szilárdságú legyen.
Míg a játékos foltoz, a sisakján belül képes lesz hőtérképre váltani, így kapva élő hőképet amint az anyag sűrűsége közelít az optimális felé.  100% közelében az anyag hőképe zöldre vált, majd túl sokáig kitéve azt a lézernek ez a szín piros lesz. Ha ez megtörténik, a kar kezelőnek muszáj lesz kivágni ezt a részt, mielőtt újra megpróbálhatná befoltozni azt.
A javításhoz felhasznált anyag összetevői ahogy a feladatkezelő összeállítja, úgy fog viselkedni nyomtatás közben: A maximális szilárdság, a csúcsintegritás nagyságának mértéke ,az érzékeny pont időtartamának hossza ( lásd grafikon), és az a szorzó amellyel a túlhevülés hat a szilárdságra. Ezek mindegyike egyfajta játékos által generált kockázat-eredmény hurkot hoz majd létre, ahol az olcsó összetevők használatával is jó eredményt érhetünk el, viszont hogy ezt elérjük jobb képességű legénységre lesz majd szükségünk , ami magával vonja a megfontolás szükségességét mikor legénységet választunk, munkákra jelentkezünk, vagy anyagot használunk fel.

 

Helyszíni javítás
Személyes többfunkciós eszköz

PAWEz a szerszám egy személyi eszköz, amely képes mindazon műveletekre amire a robotkar, csak kicsiben. Végezhetünk vele kivágást és foltozást, ezáltal a teljes részegység helyreállításon kívül sokféle javításra leszünk képesek.
Habár e szerszám képességei nagyjából megegyeznek a robotkaréval, a javító lézer erőssége, és a javításhoz felhasznált anyag tárolható mennyisége erősen befolyásolja annak használhatóságát, így leginkább arra lesz alkalmas hogy a szétlőtt hajót mozgásra képes állapotba hozzuk míg elérünk vele a legközelebbi javítóállomásig.

Komponens sérülés

Mikor a hajód sérülést szenved, az elszenvedett sérülés egy része a felszíni becsapódás pontjából átadódik a legközelebbi hajó vagy fegyver komponensre. Ezen rendszerek aztán elosztják az elnyelt energiát maguk, és az ahhoz csatlakoztatott alkatrészek közt. Az alkatrészek amolyan többféle fogyó eszközök melyek szükségesek a hajórendszerek működéséhez, vagy javíthatjuk a hajó tulajdonságait.
Általánosságban, egy alkatrész helyszíni cseréje abból áll majd hogy lekapcsoljuk az érintett rendszert, kicseréljük a megsérült alkatrészt, majd újra energiát adunkNagyméretű alkatrészek cseréjének esetén melyek például majd a kapitális hajókon lesznek megtalálhatóak a javítási procedúra kissé összetettebb lesz, mint például az energia vagy hűtőközeg átvezérlése a hajó más egységeibe. Az ilyen műveletekhez elképzelhető hogy szükség lesz fedélzeti számítógépre.

Alkatrészek

Az alkatrészek tovább javíthatják az ahhoz csatlakoztatott rendszerek tulajdonságait, lehetővé téve így a játékosnak hogy testre szabja hajóját. Ezeket három kategóriára osztjuk, minden kategória a hajó egy-egy tulajdonságában játszik szerepet.

Subcomponents_v2_huModul rekesz

A modul rekesz amolyan panel, ahol olyan  hajó alkatrészek vannak telepítve, melyek szükségesek a hajó rendszereinek  zavarmentes működéséhez. Zárt pilótafülkével ellátott hajóknál ezek a panelek a karbantartó fedél alatt találhatóak, nagyobb hajók esetében pedig a gépházban.

A telepített komponenstől függően, különböző típusú és mennyiségű alkatrész lesz szükséges a javításukhoz. Minden egyes alkatrészt úgy terveztek hogy könnyen eltávolítható és telepíthető legyen, lehetővé téve a minél gyorsabb helyszíni javítást. Mikor a játékos egy működő alkatrészt próbál eltávolítani kockáztatja majd hogy áramütés éri, és sérülést szenved.

Az alkatrészek cseréje egyszerűen fog zajlani. A használ gomb megnyomására egy animáció után az elem eltávolításra kerül, felszabadítva annak helyét. Ha a játékos rendelkezik a csere alkatrésszel, ugyanilyen módon illesztheti majd vissza azt az üres helyre.

Alkatrész típusok az ugyanakkora méretű hajók esetében egyformák lesznek, így például a Gladius hűtőrúdja jó lesz a Hornet pajzsgenerátorához, és fordítva. Ez nagy variálhatóságot tesz majd lehetővé, így megengedve a játékosnak hogy szükség szerint cserélgesse a hajók egyes alkatrészeit, valamint így megnyitva az utat az űrben talált alkatrészek felhasználása előtt.

A nagyobb hajók mint például az Idris vagy a Retaliator estében, nagyobb számú és/vagy méretű alkatrészek lesznek szükségesek. Sérülésük esetén ezen rendszerek diagnosztikája tovább fog tartani, és az alkatrészek fizikai cseréje is nehezebb lesz.  Hogy fenntartsuk a hajó problémamentes működését, elláthatjuk őket tartalék rendszerekkel. Vészhelyzet esetén a legénységi tag az energiát a tartalék rendszer felé irányítva időt nyerhet, így biztosítva a hajó teljes működőképességét míg a primer rendszert javítják. A karbantartó terminál használatának mellőzése esetén mindez manuálisan is elvégezhető lesz, egyszerűen vegyük ki a sérült modul tartót, majd rakjuk a tartalék rendszert a helyére.

Az angol nyelvű cikk az RSI oldalán

 • 2016-01-24 - 20:42
  Permalink

  Ez nagyon izgalmas lesz, főleg a capital hajókon. Jobb lesz, mint a mostani javítódrónos cucc 😀 Főleg, ha lesz lehetőség elbújni és javíthatni a hajót anélkül, hogy félni kellene, hogy rámtalálnak 🙂

  Válasz
  • 2016-01-25 - 11:41
   Permalink

   Ha helyszíni javítás közben lepnek meg akkor valószínű reszeltek. Bár itt tényleg űr lesz az űr olyan értelemben hogy ha lekapcsolsz mindent és nem kereskedelmi úton parkolsz le akkor valószínűleg a kutya nem fog tudni megtalálni.
   Tudom egy alienes pittyogó kis kézi radar kérése a devektől már sok lenne, nem? 😀

   Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.