Tromo Nivelin ragaszkodott hozzá, hogy Ő nem szerencsejátékos. Olyan családba született, amely a megélhetésért küzdött, és azt állította, hogy csak kiszámított kockázatokat vállal, de egyik sem volt merészebb, mint az, hogy az életét a Pyrotechnic Amalgamated 2409-es elindításába fektette. Nivelin harmincéves korában legmerészebb álmait is felülmúlóan meggazdagodott egy adatkezelő cég eladása után, amelyet még az egyetemen alapított egy barátjával, de nem volt hajlandó megpihenni a babérjain. Évekig udvarolt a befektetőknek egy új vállalkozás, a Pyrotechnic Amalgamated megalapításáért, de a legtöbb finanszírozó a zsúfolt bányászati területet és Nivelin tapasztalatlanságát látva elzárkózott. Nivelin a családja és a barátai tanácsa ellenére sem tántorodott el. Akkor még nem tudta, de ez a nagy kockázatú, nagy hozamú lépés meghatározta a vállalat számára a mottót; ez a mottó a Pyrotechnic Amalgamated számára lehetővé tette, hogy bámulatos magasságokba emelkedjen, beleértve két rendszer felfedezését is, mielőtt a felhalmozott kockázat végül magával rántotta volna.

Kockázat nélkül nincs nyereség

Nivelin szerint a Vega 2402-es felfedezése volt az a kulcsmomentum, amely a Pyrotechnic Amalgamated megalapítására ösztönözte. A frissen meggazdagodott és új üzleti vállalkozást kereső Nivelin a férjével folytatott beszélgetések során, aki egy bányászati vállalatot képviselő ügyvéd volt, és a Selene (Vega III) hatalmas területének jogaiért harcolt, felnyitotta a szemét a határvidék egy kiaknázatlan darabja által kínált profitlehetőségekre. Eközben a legkedvesebb gyermekkori emlékei közé tartozott, amikor a nagynénjéhez csatlakozott a bányászjáratokon, ami megkedveltette vele a szakmát, és a geológia iránti megszállottságot váltott ki belőle. Nivelin két évet töltött az iparág kutatásával és üzleti gyakorlatának felmérésével. Számos olyan területet azonosított, ahol leendő cége stratégiai előnyt kovácsolhatna, de nem volt hajlandó ezeket az üzleti tervben részletezni, hogy a potenciális befektetők ne lopják el és ne valósítsák meg máshol. Miután évekig keresett befektetőket, csak néhányan vállalták, hogy támogatják a vállalkozását, ezért Nivelin 2409-ben azt a merész döntést hozta, hogy a fennmaradó részt önerőből finanszírozza. A kockázat hatalmas volt, de az időzítése nem is lehetett volna jobb.

Az emberiség 2412-ben fedezte fel a Virgilt, és a kedvező körülmények miatt felgyorsította az első bolygó terraformálását. A magánbefektetések ösztönzése érdekében a Földi Egyesült Nemzetek Szervezete (UNE) engedélyezte a bányászati vállalatoknak a korai belépést a rendszer felderítésére és a bányászati jogokra való licitálást. Ahelyett, hogy a rendszerszintű pásztázó rácsos technikát alkalmazták volna (amely alapossága miatt népszerű a legtöbb bányászati szervezetnél), a Pyrotechnic Amalgamated kutatóhajókat úgy szerelték fel, hogy a felfedezők stílusában pásztázzanak – az első útjuk során a lehető legnagyobb területet fedezték le, mielőtt további vizsgálat céljából a kisebb anomáliákra összpontosítottak volna. Más társaságok gúnyolódtak a Pyrotechnic Amalgamated hajóin, amelyek a rendszeren keresztül száguldoztak, de egyedi megközelítésük lehetővé tette számukra, hogy azonosítsák és végül áron alul jussanak számos jövedelmező helyszínhez. Az ezekből a területekről származó váratlan nyereség lehetővé tette a vállalat számára, hogy terjeszkedjen és újra beruházzon olyan technológiákba, amelyek évtizedekig az élvonalban tartották őket. Amikor az emberiség a 25. század közepén a terjeszkedés aranykorába lépett, egyetlen bányászati vállalat sem volt jobb helyzetben e rendszerek feltárásához és az életképes területek azonosításához, mint a Pyrotechnic Amalgamated.

E sikerek ellenére Nivelin végső célja egy rendszer felfedezése volt, mivel úgy vélte, hogy annak megtalálása elegendő lesz ahhoz, hogy a vállalat évszázadokon át fennmaradjon, és beírja nevét a történelembe. Létrehozott egy felderítő részleget, amelynek egyetlen célja az új ugrópontok megtalálása volt, és minden céges és szerződéses hajónak meg kellett osztania vele a repülési adatait. 2457-ben úgy vonult vissza, hogy nem valósította meg ezt az álmát, de az általa létrehozott rendszerek végül kifizetődtek.

2469-ben a Roustabout nevű tartályhajó legénysége Cano áthaladása közben gravitációs anomáliát észlelt, és részletes jelentést nyújtott be a kutatási részlegnek. Az eset egészen 2493-ig figyelmen kívül maradt, amikor Cecile Uchiha vezérigazgató elrendelte, hogy a régebbi repülési feljegyzéseket vizsgálják felül, hogy figyelembe vegyék az ugrópontok észlelésében elért legújabb tudományos eredményeket. Addigra a Pyrotechnic Amalgamated szerencséje megromlott, miután úttörő felfedezési és letapogatási gyakorlata széles körben elterjedt az iparágban. A Pyrotechnic Amalgamated versenyelőnyének elvesztése és számos jövedelmező ér kimerülése bizonytalan helyzetbe hozta a Pyrotechnic Amalgamatedet. Az iparági bennfentesek úgy vélték, hogy a vállalatnak csodára lesz szüksége a túléléshez. A Roustabout több évtizedes repülési adatai biztosítanák ezt.

Pirománia

A Pyrotechnic Amalgamated által küldött felderítő hajónak nem kellett sokáig várnia, hogy felfedezze az új ugrópontot, és előzetes letapogatást végezzen a rendszerben. Bennfentesek azt állítják, hogy Uchiha vezérigazgató felsikoltott az örömtől, amikor megkapta a felfedezés hírét, majd frusztráltan sikoltozott, amikor látta, hogy a rendszer kiszámíthatatlan napkitörésekben szenved. A Pyro II-n található jelentős ásványkincsek, valamint a Pyro III-on található víz és belélegezhető légkör azonban meggyőzte Uchihát, hogy utasítsa a vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy tervet a rendszer felmérésére és kiaknázására.

A Pyrotechnic Amalgamated bejegyeztette felfedezését az UNE-nál, és a rendszert a vállalat és a rendszer illékony csillagának tiszteletére nevezte el. Uchiha vezérigazgató lobbizott az UNE-nál, hogy az tegye magáévá a rendszert, ami megnyitná a kormányzati támogatások és erőforrások kapuit a rendfenntartás számára, és kezelhetőbbé tenné az életet és az utazást a rendszerben. A kormányzati tisztviselők azonban úgy döntöttek, hogy az instabil nap túl veszélyes, és úgy döntöttek, hogy nem hódítják meg azt, és meghagyják ezeket a feladatokat bárkinek, aki a rendszerben akar dolgozni. A Pyrotechnic Amalgamated azonnal tevékenykedni kezdett a rendszer legjelentősebb bányászati lelőhelyein, és megerősítette a biztonsági erőit, hogy megfelelően “elriasszon” másokat attól, hogy saját bányákat indítsanak. Míg a legtöbb bányatelep a Pyro II-n volt, a vállalat a vendégszeretőbb Pyro III-on építette fel a gyűjtőhelyek, feldolgozóközpontok és lakótáborok többségét. Mégis, a napkitörések fenyegető veszélye miatt a Pyrotechnic Amalgamated nem volt hajlandó állandó központot létesíteni egyik bolygón sem, így a vállalat kénytelen volt egy radikális és drága alternatívát választani.

A MacEwan állomás építése 2506-ban kezdődött. Az állomást a gravitációs anomáliát észlelő Roustabout őrszem tiszt tiszteletére nevezték el, és úgy tervezték, hogy egy hatalmas és lenyűgöző operatív központ legyen a vállalat számára. Azonban nem telt el sok idő, mire ez az ambíció összeütközésbe került a valósággal. Az építési költségek túllépése, a Pyro II-ből származó kiábrándító bányászati nyereség és a szélesebb bányaiparban tapasztalható visszaesés együttesen rontotta a vállalat eredményét. 2508 végén Uchicha vezérigazgató a likviditási problémák miatt lelassította az állomás építését, és komolyan fontolgatta, hogy lemond róla, amíg egy újabb felfedezés meg nem győzte az ellenkezőjéről.

Romokban

2510-ben a Pyrotechnic Amalgamated biztonsági erő egy törvényen kívüli legénységre vadászva mély űri letapogatást végzett, amely szokatlan eredményt hozott. A társaság egy felderítő hajót küldött, amely egy új rendszerbe való ugrópontot fedezett fel. A letapogatások egy ígéretes aszteroidaövezetet mutattak, de lakható bolygókat nem. A Pyrotechnic Amalgamated pénzügyileg megszorult, ezért úgy döntött, hogy nem folytatja az érdeklődést a rendszerben. Nivelin néven bejegyeztették az UNE-nál, és a megtalálói díjból a MacEwan állomás építésével kapcsolatos költségvetési hiányt pótolták.

A MacEwan állomás építése 2512-ben fejeződött be. A bányászati és ellátási műveleteket racionalizálta a vállalat rendszeren belüli műveletei számára, és további bevételi forrást biztosított a Nivelinre és onnan induló független bányászok számára üzemanyag, élelmiszer és egyéb ellátmányok eladásából. A Terra rendszer 2516-os felfedezése és az onnan Pyroba való ugrás szintén fellendítette az állomás forgalmát. Eközben a Pyrotechnic Amalgamated megpróbált tőkét kovácsolni a Terra közelségéből azzal, hogy licitált a rendszerben található számos bányászati jogra. Egy mára már hírhedtté vált incidens során azonban a vállalat vadul túllicitálta az Arroyo lelőhelyet, miután egy hibás szkenner adatai meggyőzték a vezetőket, hogy az a valódi értékének tízszeresét ér. Aztán 2539-ben felfedeztek egy ugrást a Nivelinről a Gurzilra, ami a készülődő emberi-xi’ani hidegháború kellős közepébe helyezte. A kormány gyorsan korlátozta a rendszerhez való hozzáférést, és átnevezte Hadrianra. A rendszerhez való civil hozzáférés elvesztése jelentősen csökkentette a MacEwan állomás forgalmát.

2542-re a vállalat Pyro területén található számos bányája jelentősen kimerült, és az agresszív kísérletek, hogy máshol találjanak jelentős lelőhelyeket, sikertelenek voltak. A MacEwan állomás forgalmának elvesztése azt is jelentette, hogy az állomás működési költségei meghaladták azt, amit a Pyrotechnic Amalgamated abban az évben a rendszerben keresett. A vállalat megpróbálta eladni az állomást a kormánynak, Hadrian tökéletes utánpótlási csomópontjaként kínálva azt, de nem sikerült üzletet kötni.

A Pyrotechnic Amalgamated az 2550-es éveket azzal töltötte, hogy a fennmaradás érdekében csökkentette alkalmazottai számát, szűkítette működési területeit és felszámolta eszközeit. Az Első Tevarin háborút követően, amikor a Tevarin pajzstechnológiai fejlesztései eljutottak a civil hajókra, felcsillant a remény, hogy a vállalat kihasználhatja a technológiát, hogy hozzáférjen a rendszer olyan részeihez és bányászhasson, amelyek korábban túl veszélyesek voltak. Ugyanakkor az új pajzstechnológia azt is jelentette, hogy a törvényen kívüliek könnyebben túlélhetnek és gyarapodhatnak a rendszerben. Miután költségtakarékossági intézkedésként drasztikusan csökkentették a biztonsági erőiket, a Pyrotechnic Amalgamated hajói állandó támadásoknak voltak kitéve, ami miatt a szűkös és nehezen elérhető erőforrások kiaknázása nem érte meg a költségeket. Kétségbeesett utolsó napjaiban a vállalat minden értéket elvitt a MacEwan állomásról, és felhagyott az ottani tevékenységével, romokban hagyva az állomást; a törvényen kívüliek és a földfoglalók a Ruin Station nevet adták neki. 2563-ban a vállalat végül csődöt jelentett, de a nevét viselő rendszer felfedezésének köszönhetően nem merült feledésbe.

A fordítást Atmosi készítette.