A Hadur, vagy Yā’mon rendszer

A Xi’an birodalommal évszázadokig tartó hidegháború és feszült diplomáciai kapcsolat után kevés hely van, ami többet tett a fajok közötti helyzet feloldásáért, mint a Yā’mon rendszer. Ez a terület, ami korábban a senki földje volt, mára átalakult az együttműködés és az új remény szimbólumává a két nép között.
Az emberiség először Teesa Morrison felvételén pillanthatta meg a rendszert, amikor 2531-ben a Baker-Yā’mon ugróponton áthaladt. A fősorozatbeli, F típusú csillag, a négy körülötte keringő bolygóval először egy gazdag felfedezésnek indult, hamar pánikba fordult át, amikor egy Xi’an harci egységbe futott bele, ami egy bányászcsapatot kísért az aszteroidaövbe. Az egy évvel korábbi Pallas incidens miatt Morrison is ismerte a Xi’anokat, ezért a csapatával együtt azonnal elmenekült. A Xi’an harci hajók szorosan követték őket, de nem nyitottak tüzet. Morrison arra a következtetésre jutott, hogy a Xi’anok arra kíváncsiak, hogy honnan juthatott egy emberi hajó a rendszerbe. A legénységgel megvitatták, hogy vállalják-e a kockázatot, hogy kiadják az emberi ugrópontot a birodalom potenciális ellenségének és végül úgy döntöttek, hogy az a legjobb, ha visszatérnek a Baker rendszerbe és azonnal jelentik a találkozást.
A jelentés beérkezését követően egy nappal máris az ugróponthoz irányítottak egy flottát, azonban még további tizenöt napot kellett várni, ameddig az első Xi’an felderítő megjelent az emberek szektorában. Minden bizonnyal akkor és ott ki is tört volna a háború, ha nem lett volna jelen a sajtó számos képviselője, akik az esettel foglalkoztak, miután Morrison jelentése kiszivárgott. Az egész birodalom figyelő tekintetével a hátukban a haditengerészet az óvatosság mellett döntött és hagyták, hogy a Xi’An hajó távozzon.
A következő években számos óvatos küldetés indult a rendszerbe a Bakerből. És bár ennek során előfordultak találkozások a Xi’anokkal, egyértelművé vált, hogy ők sem rendelkeznek állandó településsel a rendszerben és feltételezték, hogy ők is csak nemrég fedezték fel azt. A látszólag bőséges, érintetlen nyersanyag miatt a bátrabb magánszemélyek és vállalatok megrohanták az aszteroidaövet, és a civil hajók ellenőrzés nélküli repkedése az idegen hajók közelében egy katasztrófa képét vetítette elő.

2542-ben az UPE (United Planets of Earth – Egyesült Földi Bolygók) Haditengerészet vezérkari főnöke, Jianna Perry javasolta, hogy vonjanak minden Xi’nnal határos rendszert a haditengerészet irányítása alá, hogy pufferzónát hozzanak létre az UPE és az idegenek között, ha azok támadni akarnának. Hosszas mérlegelés után a törvényszék elfogadta a terveket és megszületett a Perry-vonal. A Morrisons által felfedezett rendszert Hadurra keresztelték át, folytatva azt a szokást, hogy a határrendszerek a háború isteneiről kapják a nevüket, amely a Horus rendszerrel kezdődött. Azok a vállalatok, akik már megkezdték a rendszer vizsgálatát, feldühödtek és a kártérítési perek komolyan fenyegették az UEP jövőjét, ameddig Ivar Messer magához nem ragadta a hatalmat és megszüntette az eljárást.

Egy új kezdet

Az ezt követő másfél évszázadban Hadur összes forgalmát a katonai járőrök, kémműholdak, szkennelő drónok és aknatelepítők jellemezték, ahogy mindkét birodalom próbálta kiépíteni a védelmét a Perry-vonal mentén. És bár a feszültség a következő években folyamatosan nőtt, köszönhetően annak is, hogy a Messerek az idegenektől való félelmet használták fel az uralmuk megszilárdítására, a háború mégsem tört ki. Végül 2789-ben Akari szenátornak sikerült aláíratnia egy békeszerződést a Xi’an vezetővel, Kr.ē uralkodóval.

A Messer rezsim összeomlását követő tárgyalások során megállapodtak, hogy a Perry-vonalat igazságosan felosztják. A Hadur-rendszert (ami később a Yā’mon nevet kapta) a Xi’an birodalom irányítása alá helyezték és 2793. július 5-én a megállapodást aláírták, amivel ez hivatalossá vált.

Bár a békekötésre sor került, mindkét oldal úgy látta, hogy a megállapodás legjobb esetben is törékeny. Ennek megfelelően a Xi’anok a Yā’mon-rendszert börtön-rendszerré alakították, ahol a törvénysértőket kemény munkára fogták a bányákban, hogy azok így fizethessék meg az adósságukat a társadalomnak. Yā’mon nem volt egyedi ebben. A Xi’anok az átmeneti rendszereknél hasonló stratégiákat alkalmaztak: Indra egy nagy szállítási csomópont volt, Pallast kutatásra használták, a Virtust pedig egy bűnöző-szindikátusnak adták. Így ha háborúra került volna sor, mind a négy rendszerben minimális Xi’an veszteséggel kellett volna számolniuk.

Ezt követően 2942-ben, azt követően, hogy évtizedek óta csak minimális emberi kereskedést és forgalmat látott a rendszer, az ArcCorp vállalat meglepetésszerű bejelentést tett arról, hogy szerződést kötöttek a Xi’an kormánnyal a Yā’mon II és Yā’mon III terraformálásáról. A megegyezés arról szólt, hogy az ArcCorp lesz felelős a szükséges nyersanyagok beszerzéséért ebben a hatalmas projektben, miközben a Xi’anok a műveletek bonyolult technológiai részét irányítják. Páran elgondolkodtak azon a döntésen, hogy a Xi’anok miért támaszkodnak az emberi nyersanyagokra egy ilyen projektnél, ahelyett, hogy az Ayr’Ka-, vagy a Pallas-rendszerből hozták volna azokat. Erre nem érkezett hivatalos válasz az egyezség megkötése óta eltelt években, és azóta több millió tonna nyersanyagot szállítottak keresztül a Baker rendszeren, jelentős és folyamatosan növekvő emberi munkaerővel együtt. Az sem világos, hogy a Xi’anok mit fognak kezdeni ezekkel a világokkal, ha a terraformálás befejeződött. A pletykák szerint egy gyár-rendszer lesz, mivel az ArcCorpnak már van ebben tapasztalata, amit átültethet a Xi’an stílusra.
Az utóbbi pár évet a Yā’mon fellendüléseként értékelték. Számtalan állomást építettek és a szállítóhajók láncot alkotva lépnek be a rendszerbe és távoznak onnan, nap mint nap. A nagy infrastrukturális beruházástól kezdve, az ArcCorppal kötött nagyszabású szerződésen át egészen az emberi csoport bemutatásáig a hírhedt Xi’an Koa e Ko’ia állóképességi versenyen úgy néz ki, hogy Kr.ē uralkodó és az emberei egyre inkább igaz szövetségesként tekintenek az emberiségre.

A rendszer fontosabb objektumai

KUĀ’LI (YĀ’MON I)

Ennek a kötött tengelyforgású*, sziklás bolygónak a sötét oldalán található komplexumban a pletykák szerint egy szigorúan őrzött munkatábor van, ahol az állandó sötétség az elmondások szerint békítő, nyugtató hatással van az ide zárt Xi’anokra. Úgy gondolják, hogy most sok fogvatartottat szállítottak át a rendszeren belül, hogy a veszélyesebb terraformálási feladatoknál segédkezzenek.

*amikor egy égitest tengelyforgásának időtartama pontosan megegyezik a keringési idejével, így mindig ugyanazt az oldalát mutatja az anyabolygója felé.

YETHLŪL Y.ATH’O (YĀ’MON II) és YETHLŪL S.YEN’O (YĀ’MON III)

Mindkettő Föld-típusú bolygó, amelyek terraformálását a Xi’an kormány és az ArcCorp vállalat jelenleg is végzi. Bár még mindig kell valamennyi idő, mielőtt a bolygók lakhatóak lesznek, már komoly haladást értek el és nemrégiben Yā’mon III légkörét ibolyaszínű gázzal árasztották el, ami jellegzetes megjelenést biztosított neki. A projektet a terraformálásban járatos szakemberek rendkívül bonyolult vállalkozásnak tartották és sok elemző úgy vélekedett, hogy ez a szoros együttműködés a Xi’anok és az ArcCorp között hatalmas előrelépést jelent majd ennek a területnek.

Mint a többi, korábban a Perry-vonalhoz tartozó rendszerben, itt is a kultúrák érdekes keveredése figyelhető meg a bolygók körül keringő állomásokon, ahol az emberek és a Xi’anok komoly együttműködésbe kezdtek. Sok idegenekért rajongó tervezi, hogy elutazik a Yā’mon II felett keringő ArcCorp állomásra, hogy figyelemmel kövesse a Koa e Ko’ia versenyt, ahogy a pilóták a nehéz versenypályán haladnak a rendetlen, még formálódó légkörön keresztül.

YĀ’MON ALPHA ASZTEROIDAÖV

Évtizedekig kényszermunkások bányászták, napjainkban már kereskedelmi mennyiségben folyik a kitermelés, ahogy a terraformálásnak egyre több és több nyersanyagra lesz szüksége.

YĀM’PING (YĀ’MON IV)

Mivel ez a legtávolabbi bolygó, amely nyersanyagban is szegény, ezért a Xi’anok ide telepítették a kiegészítő állomásokat, amelyek különféle szolgáltatásokat és kikapcsolódást nyújtanak a rendszer munkavállalóinak.

Utazási figyelmeztetés

Mivel jelentős számba vannak jelen a rendszerben emberek, ezért fontos, hogy a látogatók észben tartsák, hogy a Yā’mon Xi’an fennhatóság alatt áll és az ő törvényeik a mérvadóak. A birodalmon belül csekély súlyú bűncselekmények, mint pl. a graffitizés, gyakran súlyosabb büntetést vonhatnak maguk után ebben a rendszerben. Az utazás előtt mindenképpen ajánlott ezeket megismerni, hogy a kínos félreértések elkerülhetőek legyenek.

Idézetek a rendszerről

“Nem várhatjuk, hogy az otthonaink biztonságban lesznek, ha a bejárati ajtót szélesre tárjuk. Meg védenünk a határt, vagy egy nap arra ébredünk, hogy a Xi’anok már otthon érzik magukat nálunk.” – Jianna Perry, vezérkari főnök szavai 2542-ben az UPE vezetésének címezve.
“Bár a birodalom sok polgára úgy érzi, hogy a Yā’mon nyersanyagát nekünk kellene kibányászni ahelyett, hogy a Xi’anoknak adjuk, én úgy vélem, hogy ha békében akarunk létezni az univerzumban, akkor ezt meg kell tennünk.” – Coen nagykövet, személyes üzenet 2792-ben Toi uralkodó részére.